Университеты и техникумы в Польше

Варшавский университет экономики SGH Warsaw School of Economics http://www.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx
Варшавский университет Uniwersytet Warszawski http://www.uw.edu.pl
Общественная академия наук в Варшаве Spoleczna Akademia Nauk Warszawa https://warszawa.san.edu.pl
Гуманитарный университет в Варшаве Wyzsza Szkola Collegium Civitas w Warszawie https://www.civitas.edu.pl/pl/
«Варшавская школа фотографии и Графического Дизайна Warszawska Szkoła
Fotografii i Grafiki Projektowej» http://www.wsfoto.art.pl
Варшавская Киношкола Warszawska Szkoła Filmowa http://www.szkolafilmowa.pl/pl/kierunki/
Высшая Школа Общественной Психолошии в Варшаве SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny https://www.swps.pl
Академия Леона Козьминского Akademia Leona Koźmińskiego http://www.kozminski.edu.pl/pl/
«Университет им. М. Склодовской-Кюри UCZELNIA WARSZAWSKA
im. Marii Skłodowskiej-Curie» http://www.uczelniawarszawska.pl
Университет Финансов и Управления в Варшаве Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie http://vizja.pl
Университет Лазарского в Варшаве Uczelnia Łazarskiego https://rekrutacja.lazarski.pl
Варшавский Медицинский Университет Warszawski Uniwersytet Medyczny https://www.wum.edu.pl
«Университет Информационных Технологий и Менеджмента WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk» http://www.wit.edu.pl
Университет Лингвистики в Варшаве Wszechnica Polska http://www.wszechnicapolska.edu.pl
Варшавский Политехнический Университет Politechnika Warszawska http://www.wszechnicapolska.edu.pl
Варшавский Университет Естесственных Наук Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie http://www.sggw.pl
Академия Финансов и Бизнеса Вистула Akademia Finansów i Biznesu Vistula http://www.vistula.edu.pl
«Польско-Японский университет Компьютерных Технологий Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych» http://www.pja.edu.pl
Универститет VIAMODA INDUSTRIAL — VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie http://www.viamoda.edu.pl
Университет Экологии и Управления в Варшаве Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania http://www.wseiz.pl/pl/
Университет Менеджмента в Варшаве Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie http://www.kaweczynska.pl
Варшавская Высшая школа гуманитарных наук им. Болеслава Пруса Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa https://wwsh.edu.pl
Высшая Школа Косметологии и ухода за здоровьем Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia http://www.kosmetyka.edu.pl/index2.php
Университет Экономики (Высшая Школа Экономики) Wyższa Szkoła Gospodarki www.wsg.byd.pl
Высшая Школа Администрации И Бизнеса Им. Евгения Квятковского Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego www.wsaib.pl
Краковская Академия им. Анджея Фрыча Моджевского Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego www.ka.edu.pl
Международный Университет Логистики и Транспорта во Вроцлаве Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu www.mwsl.eu
Высшая Школа Предпринимательства и Администрации в Люблине Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie www.wspa.pl
Высшая Школа Экономики И Инновации Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji www.wsei.lublin.pl
Высшая Школа Информатики и Искусств Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności www.wsinf.edu.pl
Университет Обществено-Естественных Наук им. Винцента Поля Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola www.wssp.edu.pl
Высшая Банковская Школа Wyższa Szkoła Bankowa www.wsb.pl
Высшая Банковская Школа Во Вроцлаве Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu www.wsb.wroclaw.pl
Высшая Школа Управления (Менеджмента) И Банковского Дела В Кракове Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie www.wszib.edu.pl
Высшая Школа Иностранных Языков Им. Самуила Богумила Линде Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego www.wsjo.poznan.pl
Малопольская Высшая Профессиональная Школа Им. Юзефа Диетла Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla dietl.edu.pl
Университет Марии Кюри — Склодовской Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej www.umcs.lublin.pl
Ягеллонский Университет Uniwersytet Jagielloński www.uj.edu.pl
Экономический Университет В Кракове Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uekwww.uek.krakow.pl
Силезский Университет Uniwersytet Śląski www.us.edu.pl
Политехнический Университет Лодзи Politechnika Łódzka www.p.lodz.pl
Политехнический Люблинский Университет Politechnika Lubelska www.pollub.pl
Университет Николая Коперника Uniwersytet Mikołaja Kopernika www.umk.pl
Вроцлавский Университет Uniwersytet Wrocławski www.uni.wroc.pl
«Морская Академия В Гдыне
Akademia Morska w Gdyni» www.am.gdynia.pl
Гданьский Университет Uniwersytet Gdański www.ug.edu.pl
Западнопоморский Технологический Университет Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny www.zut.edu.pl
Зеленогорный Университет Uniwersytet Zielonogórski www.uz.zgora.pl
Университет В Белостоке Uniwersytet w Białymstoku www.uwb.edu.pl
Университет Варминско — Мазурский Uniwersytet Warmińsko-Mazurski www.uwm.edu.pl
Университет Технологических И Естественных Наук Им. Иоанна И Енджея Снядецких Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzej Śniadeckich www.utp.edu.pl
Щецинский Университет Uniwersytet Szczeciński www.us.szc.pl
Жешувский Университет Uniwersytet Rzeszowski www.univ.rzeszow.pl
Земледельческий Университет Им. Хугона Коллоутая Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja www.ur.krakow.pl
Естественный Университет В Люблине Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie www.ar.lublin.pl
Политехнический Университет Свейтокжыски Politechnika Świętokrzyska www.tu.kielce.pl
Естественный Университет Во Вроцлаве Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu www.up.wroc.pl
Университет Естественно — Гуманитарный В Седльце Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach www.uph.edu.pl
Педагогический Университет Им. Комиссии Национального Образования Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej www.wsp.krakow.pl
Университет Ополский Uniwersytet Opolski www.uni.opole.pl
Университет Казимира Великого Uniwersytet Kazimierza Wielkiego www.ukw.edu.pl
Университет Яна Кохановского В Келцах Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach www.ujk.edu.pl
Университет Им. Адама Мицкевича Uniwersytet im. Adama Mickiewicza www.amu.edu.pl
Экономический Университет В Познани Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.ue.poznan.pl
Экономический Университет В Катовицах Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach www.ue.katowice.pl
Экономический Университет Во Вроцлаве Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu www.ue.wroc.pl
Главная Школа Сельского Хозяйства Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego www.sggw.pl
Политехнический Силезский Университет Politechnika Śląska www.polsl.pl
Политехнический Жешувский Университет Им. Игнатия Лукасевича Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza www.portal.prz.edu.pl
Политехнический Университет Радома Им. Казимира Пуласкего Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego www.pr.radom.pl
Политехнический Познанский Университет Politechnika Poznańska www.put.poznan.pl
Политехнический Университет Ополе Politechnika Opolska www.po.opole.pl
Политехнический Краковский Университет Им. Тадеуша Костюшко Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki www.pk.edu.pl
Политехнический Университет Кошалинский Politechnika Koszalińska www.tu.koszalin.pl
Политехнический Гданьский Университет Politechnika Gdańska www.pg.gda.pl
Политехнический Университет Честохова Politechnika Częstochowska www.pcz.pl
Политехнический Университет Белостока Politechnika Białostocka www.pb.bialystok.pl
Государственное Высшее Профессионально-Техническое Училище В Новым Сонче Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu www.pwsz-ns.edu.pl
Государственное Высшее Профессионально-Техническое Училище В Кросно Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie www.pwsz.krosno.pl
Государственное Высшее Профессионально-Техническое Училище В Конине Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie www.pwsz.konin.edu.pl
Государственное Высшее Профессионально-Техническое Училище В Гожув-Велькопольски Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim www.pwsz.pl
Государственное Высшее Профессионально-Техническое Училище В Хелме Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie www.pwsz.chelm.pl
Государственное Высшее Профессионально-Техническое Училище Им. Вителона Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona www.pwsz.legnica.edu.pl
Государственная Высшая Восточноевропейская Школа Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska www.pwsw.eu
Католический Люблинский Университет Яна Павла II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II www.kul.pl
Академия Техническо-Гуманистарная Akademia Techniczno-Humanistyczna info.ath.bielsko.pl
Поморская Академия Akademia Pomorska www.apsl.edu.pl
Академия Специальной Педагогики Им. Марии Гжегожевской Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej www.aps.edu.pl
Высшая Школа Управления (Менеджмента) И Администрации В Ополе Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu www.wszia.opole.pl
Высшая Школа Международных Исследований Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych www.wssm.edu.pl
Высшая Школа Информатики И Управления (Менеджмента) В Жешуве Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie www.wsiz.rzeszow.pl
Высшая Школа Humanitas Wyższa Szkoła Humanitas www.humanitas.edu.pl
Высшая Школа Экономики И Права Им Профессора Эдварда Липинского Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im prof. Edwarda Lipińskiego www.wseip.edu.pl
Университет Лодзский Uniwersytet Łódzki www.uni.lodz.pl
Академия Горно — Металлургическая Им. Станислава Сташыца Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica www.agh.edu.pl
Государственная Высшая Школа Театральная Им. Людовика Солскего В Кракове Филиал Во Вроцлаве Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wroclawiu www.pwst.wroc.pl
Медицинский Университет Гданьска Gdanski Uniwersytet Medyczny www.gumed.edu.pl
Collegium Medicum Ягеллонский Университет Collegium Medicum Uniwersytet Jagiellonski www.cm-uj.krakow.pl
Академия Физкультуры Во Вроцлаве Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu www.awf.wroc.pl
Музыкальная Академия В Кракове Akademia Muzyczna w Krakowie www.amuz.krakow.pl
Музыкальная Академия Им. Новосельского Феликса Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego www.amuz.bydgoszcz.pl
Академия Ignatianum В Кракове Akademia Ignatianum w Krakowie www.ignatianum.edu.pl
Высшая Офицерская Школа Воздушных Сил Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych www.wsosp.deblin.pl
Папский Университет Яна Павла II Uniwersytet Papieski Jana Pawła II www.upjp2.edu.pl
Медицинский Университет В Лодзе Uniwersytet Medyczny w Łodzi www.umed.pl
Медицинский Университет В Белостоке Uniwersytet Medyczny w Białymstoku www1.umb.edu.pl
Медицинский Университет В Люблине Uniwersytet Medyczny w Lublinie www.umlub.pl
Медицинский Университет Им. Карла Марчинковскего В Познани Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu www.ump.edu.pl
Силезский Медицинский Университет В Катовицах Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach www.sum.edu.pl
Университет Искусств В Познани Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu www.uap.edu.pl
Западная Высшая Школа Торговли И Международных Финансов Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych с
Высшая Школа Здоровья, Красоты И Образования В Познани Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu www.uczelniakosmetyczna.pl
Высшая Школа Управления (Менеджмента) В Гданьске Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku www.wsz.pl
Высшая Школа Управления (Менеджмента) Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA www.wszedukacja.pl
Высшая Школа Физкультуры И Туризма Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki www.wswfit.com.pl
Высшая Школа Туризма И Гостиничного Дела В Гданьске Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku www.wstih.pl
Высшая Школа Медицины Lzdz Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ www.wsmlegnica.pl
Высшая Школа Логистики Wyższa Szkoła Logistyki www.wsl.com.pl
Высшая Школа Инженерии Экономики Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki www.wsig-slupsk.pl
Высшая Школа Инфраструктуры И Управления (Менеджмента) Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania www.wsiiz.pl
Высшая Школа Гуманитарно — Естественная Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza www.wshp.sandomierz.pl
Высшая Школа Образования И Терапии Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii www.wseit.edu.pl
Высшая Школа Банковского Дела И Финансов В Бельско-Бяла Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej www.wsbif.edu.pl
Высшая Банковская Школа В Торуне Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu http://www.wsb.torun.pl/
Высшая Банковская Школа В Познани Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu www.wsb.poznan.pl
Высшая Школа Искусств Wyższa Szkoła Artystyczna сwww.wsb.poznan.pl
Высшая Школа Агробизнеса Wyższa Szkoła Agrobiznesu www.wsa.edu.pl
Высшая Школа Административно — Общественная Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna www.wsas.edu.pl
Высшая Школа Публичной Администрации В Остроленках Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce www.wsap.com.pl
Высшая Школа Публичной Администрации В Лодзи Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi www.wsap.lodz.pl
Вроцлавская Высшая Школа Прикладной Информатики «Горизонт» Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej «Horyzont www.horyzont.eu
Торунская Высшая Школа Предпринимательства Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczośc www.twsp.com.pl
Силезская Высшая Школа Управления (Менеджмента) Им. Ген. Георгия Зетка Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka www.swsz.katowice.pl